NAJNOWSZE WPISY


12

Odbiór drogi gminnej ul. Spokojnej w Ryczowie

21-09-2018

Stan dróg na terenie gminy Spytkowice z roku na rok cieszy coraz bardziej. W ciągu ostatnich lat w naszej gminie zostało wyremontowanych ponad 40 km dróg. Rok...

Czytaj więcej

wybory samorzadowe 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Spytkowice sprawie podania do publicznej wiadomości Informacji Komisarza Wyborczego w Krakowie III

20-09-2018

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz...

Czytaj więcej

bip main

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

20-09-2018

*Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)* *z...

Czytaj więcej

1

Cena wody bez zmian! - XLI Sesja Rady Gminy

20-09-2018

Za nami kolejna Sesja Rady Gminy Spytkowice. W jej trakcie Radni pochylili się nad tematem regulaminu dostarczania wody oraz ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane...

Czytaj więcej

wybory samorzadowe 2018

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ryczowie

19-09-2018

1. Dokonuję zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Ryczowie w obwodzie utworzonym Uchwałą Nr XXXVII/295/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału...

Czytaj więcej

niepelnosprawni

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19-09-2018

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000...

Czytaj więcej

niepelnosprawni

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19-09-2018

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień...

Czytaj więcej

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.