„GMINA SPYTKOWICE NA STAREJ FOTOGRAFII - By czas nie zaćmił pamięci…”

58

24 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie promocyjne albumu starej fotografii pt.: „Gmina Spytkowice na starej fotografii”.

Publikacja zawiera 1360 zdjęć dotyczących Gminy Spytkowice, wykonanych w różnych okresach czasu. Najstarsze sięgają drugiej połowy XIX wieku, najpóźniejsze pochodzą z końca lat siedemdziesiątych minionego stulecia. Przy każdym zdjęciu znajduje się krótki opis informujący o wydarzeniu, przestrzeni lub przedstawionych osobach oraz miejscowość, rok lub okres, w którym fotografia została wykonana. W żadnych jednak słowach nie da się ująć tego, co najważniejsze – dyskretnego uroku starych fotografii i sentymentalnych wspomnień z nimi związanych.

Album składa się z sześciu rozdziałów: Ślady historii, Życie codzienne, Życie kulturalne, Życie religijne, Wokół sakramentów, Edukacja. Zdjęcia przypisane do poszczególnych części zostały umieszczone w porządku chronologicznym i ułożone miejscowościami ich proweniencji. Fotografie prezentowane w publikacji pochodzą przede wszystkim z albumów prywatnych i stanowią niewielką część posiadanych przez mieszkańców zbiorów, gdyż ograniczenia edytorskie zmusiły autorów do selekcji. W albumie zamieszczone zostały również zdjęcia pochodzące ze zbiorów: różnych instytucji kulturalnych, fundacji, stowarzyszeń, straży pożarnych, placówek oświatowych, urzędów i parafii.

Album „Gmina Spytkowice na starej fotografii” nie powstałby bez życzliwości i pomocy wielu ludzi dobrej woli. Szczególne słowa wdzięczności należą się tym wszystkim, którzy udostępnili swoje rodzinne zdjęcia do wykorzystania w niniejszej publikacji oraz pomagali rozpoznawać osoby, wydarzenia i miejsca utrwalone na fotografiach. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!

Wydawnictwo powstało w pięknej szacie graficznej, by ocalić od zapomnienia chociaż małą część przeszłości, tradycji i kultury obecnej Gminy Spytkowice. Jest jednocześnie hołdem złożonym wszystkim jej dawnym mieszkańcom, bez których nie byłoby teraźniejszości. Z tych fotografii Czytelnik może wyczytać dużo nieznanych dotąd wiadomości, dla pamięci o naszym dziedzictwie kulturowym. Dziś mamy możliwość odsłonić fragment tego dziedzictwa, przywrócić pamięć starszego pokolenia o wydarzeniach, miejscach i osobach, a młodym ukazać nasze tradycje i korzenie, z których wyrastamy. Zapraszamy do podróży w przeszłość!

Autorzy/GBP

[g=Gmina-Spytkowice-na-starej-fotografii-promocja]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //