„GMINA SPYTKOWICE NA STAREJ FOTOGRAFII - By czas nie zaćmił pamięci…”

58

24 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie promocyjne albumu starej fotografii pt.: „Gmina Spytkowice na starej fotografii”.

Publikacja zawiera 1360 zdjęć dotyczących Gminy Spytkowice, wykonanych w różnych okresach czasu. Najstarsze sięgają drugiej połowy XIX wieku, najpóźniejsze pochodzą z końca lat siedemdziesiątych minionego stulecia. Przy każdym zdjęciu znajduje się krótki opis informujący o wydarzeniu, przestrzeni lub przedstawionych osobach oraz miejscowość, rok lub okres, w którym fotografia została wykonana. W żadnych jednak słowach nie da się ująć tego, co najważniejsze – dyskretnego uroku starych fotografii i sentymentalnych wspomnień z nimi związanych.

Album składa się z sześciu rozdziałów: Ślady historii, Życie codzienne, Życie kulturalne, Życie religijne, Wokół sakramentów, Edukacja. Zdjęcia przypisane do poszczególnych części zostały umieszczone w porządku chronologicznym i ułożone miejscowościami ich proweniencji. Fotografie prezentowane w publikacji pochodzą przede wszystkim z albumów prywatnych i stanowią niewielką część posiadanych przez mieszkańców zbiorów, gdyż ograniczenia edytorskie zmusiły autorów do selekcji. W albumie zamieszczone zostały również zdjęcia pochodzące ze zbiorów: różnych instytucji kulturalnych, fundacji, stowarzyszeń, straży pożarnych, placówek oświatowych, urzędów i parafii.

Album „Gmina Spytkowice na starej fotografii” nie powstałby bez życzliwości i pomocy wielu ludzi dobrej woli. Szczególne słowa wdzięczności należą się tym wszystkim, którzy udostępnili swoje rodzinne zdjęcia do wykorzystania w niniejszej publikacji oraz pomagali rozpoznawać osoby, wydarzenia i miejsca utrwalone na fotografiach. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!

Wydawnictwo powstało w pięknej szacie graficznej, by ocalić od zapomnienia chociaż małą część przeszłości, tradycji i kultury obecnej Gminy Spytkowice. Jest jednocześnie hołdem złożonym wszystkim jej dawnym mieszkańcom, bez których nie byłoby teraźniejszości. Z tych fotografii Czytelnik może wyczytać dużo nieznanych dotąd wiadomości, dla pamięci o naszym dziedzictwie kulturowym. Dziś mamy możliwość odsłonić fragment tego dziedzictwa, przywrócić pamięć starszego pokolenia o wydarzeniach, miejscach i osobach, a młodym ukazać nasze tradycje i korzenie, z których wyrastamy. Zapraszamy do podróży w przeszłość!

Autorzy/GBP

[g=Gmina-Spytkowice-na-starej-fotografii-promocja]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup