II Sesja Rady Gminy Spytkowice

02

3 grudnia 2018 roku Radni spotkali się na II Sesji Rady Gminy Spytkowice kadencji 2018-2023. Po przyjęciu porządku obrad, informację o realizacji podjętych uchwał oraz informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Mariusz Krystian.

Wójt poinformował o spotkaniu z Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oświęcimiu w sprawie zasad współpracy przy odbiorze odpadów komunalnych z terenu gminy Spytkowice. Zaznaczył, że w ostatnich tygodniach na rynku następują niepokojące zmiany jeśli chodzi o ceny przetargowe, co związane jest z drastycznym wzrostem cen za odbiór i gospodarowanie odpadów. Obsługujący naszą gminę oświęcimski Zakład również podniósł ceny odbioru śmieci, w związku z czym konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu na realizację tych zadań. Nasza gmina jest w o tyle lepszej sytuacji, że odpady od Mieszkańców zbiera Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, co nie powoduje pełnego uzależnienia gminy od zewnętrznych firm prywatnych. Wójt podziękował także wszystkim obecnym i zaangażowanym w gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W kolejnym punkcie Wójt przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Spytkowice w roku szkolnym 2017/2018. Dokument zawiera takie dane jak m.in. stan organizacji szkół i bazę lokalową, stan zatrudnienia, nakłady finansowe na oświatę oraz sukcesy uczniów.

W dalszej części obrad Radni pochylili się m.in. nad uchwałami w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, a także ustalenia wysokości diet za pracę w Radzie Gminy i jej Komisjach. O szczegółach będzie można przeczytać w posesyjnym protokole, a relacja wideo z obrad dostępna jest pod poniższym linkiem.

II Sesja Rady Gminy Spytkowice

[g=II-Sesja-Rady-Gminy-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //