II Sesja Rady Gminy Spytkowice

02

3 grudnia 2018 roku Radni spotkali się na II Sesji Rady Gminy Spytkowice kadencji 2018-2023. Po przyjęciu porządku obrad, informację o realizacji podjętych uchwał oraz informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Mariusz Krystian.

Wójt poinformował o spotkaniu z Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oświęcimiu w sprawie zasad współpracy przy odbiorze odpadów komunalnych z terenu gminy Spytkowice. Zaznaczył, że w ostatnich tygodniach na rynku następują niepokojące zmiany jeśli chodzi o ceny przetargowe, co związane jest z drastycznym wzrostem cen za odbiór i gospodarowanie odpadów. Obsługujący naszą gminę oświęcimski Zakład również podniósł ceny odbioru śmieci, w związku z czym konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu na realizację tych zadań. Nasza gmina jest w o tyle lepszej sytuacji, że odpady od Mieszkańców zbiera Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, co nie powoduje pełnego uzależnienia gminy od zewnętrznych firm prywatnych. Wójt podziękował także wszystkim obecnym i zaangażowanym w gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W kolejnym punkcie Wójt przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Spytkowice w roku szkolnym 2017/2018. Dokument zawiera takie dane jak m.in. stan organizacji szkół i bazę lokalową, stan zatrudnienia, nakłady finansowe na oświatę oraz sukcesy uczniów.

W dalszej części obrad Radni pochylili się m.in. nad uchwałami w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, a także ustalenia wysokości diet za pracę w Radzie Gminy i jej Komisjach. O szczegółach będzie można przeczytać w posesyjnym protokole, a relacja wideo z obrad dostępna jest pod poniższym linkiem.

II Sesja Rady Gminy Spytkowice

[g=II-Sesja-Rady-Gminy-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //