Narodowe czytanie

10

W roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 8 września 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbywała się ogłoszona przez Prezydenta Andrzeja Dudę ogólnopolska akcja wspólnego Narodowego Czytania największych dzieł literatury polskiej, której celem jest popularyzacja czytelnictwa i wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

W czasie tegorocznej akcji Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz zaproszeni goście czytali mieszkańcom gminy fragmenty "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej oraz poezje patriotyczne zebrane w Antologii Niepodległości. Słuchaniu tekstów literatury towarzyszyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Nasz rodak Józef Jagła zaprezentował zebranym swoją twórczość poetycką. Uczestnicy Narodowego Czytania mieli również okazję zapoznać się z jubileuszowymi wydawnictwami o tematyce niepodległościowej oraz reprintami XIX-wiecznych publikacji. Na zakończenie uczestników poczęstowano ciastem w barwach narodowych.

 

[g=Narodowe-czytanie]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup