Flaga Państwowa RP na Jubileusz Stulecia Odzyskania Niepodległości

flaga

1 listopada 1918 roku to niezwykle ważna data w historii naszego Narodu. To właśnie wtedy, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała Niepodległość. O wyjątkowości tego wydarzenia z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać. Działania naszych Przodków, którzy podjęli trudną walkę o wolność i odrodzenie Narodu, były wyrazem niebywałego patriotyzmu i odwagi. Dziś, w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania Niepodległości, w sposób szczególny powinniśmy upamiętniać to historyczne wydarzenie.

W obchody tego wielkiego święta czynnie włączył się samorząd Gminy Spytkowice. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 28 lutego 2018 roku w sprawie uczczenia Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Wójt Gminy Mariusz Krystian podjął decyzję o przekazaniu Mieszkańcom Gminy jednego z najważniejszych symboli narodowych - biało-czerwonej flagi. Intencją takiego działania jest oflagowanie wszystkich zamieszkanych budynków dla wyrażenia jedności i podkreślenia lokalnego patriotyzmu, zarówno w pierwszych dniach maja, jak i przy okazji innych świąt państwowych.

Niech nasza Gmina łączy się w biało-czerwonych barwach!

[g=Flaga]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup