XXXVIII Sesja Rady Gminy

9

Za nami kolejna - XXXVIII - Sesja Rady Gminy Spytkowice. Rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad, a następnie przedstawienia informacji o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz informacji o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy poinformował o przeprowadzonych spotkaniach w sprawie przebudowy mostu kolejowego w Spytkowicach celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, a także umożliwienia przejazdu pod nim wysokich pojazdów, oszczędzając jednocześnie ul. Wzory, którą ten przejazd na dzień dzisiejszy się odbywa. Wójt wspomniał również o przyznanej promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o czym pisaliśmy tutaj . Dodał, że jako jedyna gmina z terenu pobliskich powiatów: wadowickiego, suskiego, oświęcimskiego i chrzanowskiego otrzymaliśmy środki na remont aż 4 dróg gminnych.

Następnie Radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej, a także zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach. Pochylili się także na projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Stypendialnego, gdzie z racji większej liczby przedmiotów, w klasach 7-8 obniżono do poziomu gimnazjalnego próg potrzebny do uzyskania stypendium. Ponadto przyjęli m.in. uchwały dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Ryczowie oraz użyczenie lokali stanowiących własność gminy Spytkowice.

W kolejnym punkcie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku przedstawił jej Przewodniczący - Stanisław Maślona, a w wolnych wnioskach ważny problem poruszył Radny Zbigniew Malaga, który poprosił o pomoc w kwestii wypalania traw. Jak podkreślił, proces, który na naszym terenie występuje nadmiernie, prowadzi do bardzo niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, powoduje śmierć wielu gatunków pożytecznych zwierząt, a także generuje niepotrzebne koszty działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

[g=XXXVIII-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup