XXXVIII Sesja Rady Gminy

9

Za nami kolejna - XXXVIII - Sesja Rady Gminy Spytkowice. Rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad, a następnie przedstawienia informacji o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz informacji o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy poinformował o przeprowadzonych spotkaniach w sprawie przebudowy mostu kolejowego w Spytkowicach celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, a także umożliwienia przejazdu pod nim wysokich pojazdów, oszczędzając jednocześnie ul. Wzory, którą ten przejazd na dzień dzisiejszy się odbywa. Wójt wspomniał również o przyznanej promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o czym pisaliśmy tutaj . Dodał, że jako jedyna gmina z terenu pobliskich powiatów: wadowickiego, suskiego, oświęcimskiego i chrzanowskiego otrzymaliśmy środki na remont aż 4 dróg gminnych.

Następnie Radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej, a także zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach. Pochylili się także na projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Stypendialnego, gdzie z racji większej liczby przedmiotów, w klasach 7-8 obniżono do poziomu gimnazjalnego próg potrzebny do uzyskania stypendium. Ponadto przyjęli m.in. uchwały dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Ryczowie oraz użyczenie lokali stanowiących własność gminy Spytkowice.

W kolejnym punkcie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku przedstawił jej Przewodniczący - Stanisław Maślona, a w wolnych wnioskach ważny problem poruszył Radny Zbigniew Malaga, który poprosił o pomoc w kwestii wypalania traw. Jak podkreślił, proces, który na naszym terenie występuje nadmiernie, prowadzi do bardzo niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, powoduje śmierć wielu gatunków pożytecznych zwierząt, a także generuje niepotrzebne koszty działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

[g=XXXVIII-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //