Podsumowanie aktywności sołtysów

10

Za nami pierwsze półrocze 2018 roku, a więc czas na podsumowanie pracy sołtysów. Co roku mają oni możliwość dysponowania środkami z budżetu gminy w ramach tzw. rezerwy sołeckiej. Tym sposobem mogą realizować najpilniejsze potrzeby swoich Mieszkańców.

Dzięki tym środkom, w Spytkowicach, udało się wyremontować ul. Szyszkowskiego w kierunku stawów hodowlanych, a także udrożnić fragment rowu przy ul. Morzyckiej oraz założyć 500 sztuk korytek odwadniających przy ul. Wróblówki. W drugiej połowie roku zostanie „wykorytkowana” pozostała część rowu. Pani Sołtys przekazała również środki na dofinansowanie imprez odbywających się na terenie sołectwa, a także wsparła działalność klubu sportowego LKS Astra oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

W Ryczowie wyremontowano dwie drogi dojazdowe do posesji przy ul. Długiej, a dzięki pomocy pracowników interwencyjnych wykonano odkrzaczenie drogi prowadzącej do pól w górnej części sołectwa. Ponadto Sołtys przekazał środki na wsparcie działalności m.in. klubu sportowego LKS Orzeł oraz OSP Ryczów.

Sołtys Bachowic wydatkował środki na wyrównanie placu przy boisku sportowym, a także na remont mostka w ciągu drogi gminnej w kierunku „Przecznicy”. Sołtys przekazał również fundusze na wsparcie klubu LKS Borowik oraz organizowany przez ZSP w Bachowicach piknik rodzinny.

W Półwsi dzięki pomocy pracowników interwencyjnych udało się udrożnić rów w ciągu ul. Wąwozowej, a także założyć jumby oraz wykonać mostek przy Domu Strażaka. Część środków przekazana została jako wsparcie działalności klubu sportowego.

Pani Sołtys Miejsca skupiła się na utrzymaniu czystości w sołectwie. Tym sposobem wykoszono rowy znajdujące się na terenie wsi oraz wykonano oprysk chodników. Wsparła również organizację imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny).

Sołtys Lipowej część środków przekazał na dofinansowanie działań klubu sportowego LKS Astra w Spytkowicach. Ponadto skupił się na estetyzacji sołectwa.

To tylko część osiągnięć włodarzy gminnych jednostek pomocniczych. Sporo ich działań to praca, która nie przynosi efektów wizualnych, jednak jest niezmiernie istotna dla utrzymania lokalnej wspólnoty. Z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie druga połowa roku.

 

[g=Prace-Soltysow-Polowa-2018]

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //