Spotkanie z historią - Mieszkańcy gminy Spytkowice na frontach I wojny światowej

2

22 lutego 2019 roku, w 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, Mieszkańcy naszej gminy brali udział w spotkaniach zorganizowanych przez Wójta Gminy Spytkowice z dr Przemysławem Stanko, adiunktem w Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tematem spotkań, które były kontynuacją wystąpienia wygłoszonego podczas gminnych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Ryczowie, były losy Mieszkańców gminy Spytkowice na frontach I wojny światowej.

Pierwsza część wykładu skierowana była do młodzieży gimnazjalnej, która w liczbie blisko 200 osób pojawiła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach, aby wysłuchać pasjonującej lekcji historii o swoich przodkach, którzy będąc w ich wieku, ruszyli na front. Druga część wykładu, na którą zaproszeni byli wszyscy Mieszkańcy gminy miała miejsce, w ramach cyklu „Kulturalny Piątek”, w Muzeum Regionalnym w Bachowicach. W trakcie spotkań dr Stanko przypomniał trudne losy naszych Rodaków, którzy ponad 100 lat temu walczyli o wolność swoją i kolejnych pokoleń. Prelegent mówił m.in.: „23 lutego 1913 roku w magistracie urzędu zatorskiego przy szefostwie Związku Strzeleckiego, który przyjechał tutaj, został powołany oficjalnie przy wsparciu władz samorządowych miasta Zatora na czele z Burmistrzem Związek Strzelecki w Zatorze. Na posiedzenie założycielskie przybyło 60 osób, wszyscy zostali wpisani jako założyciele, a wśród nich byli także mieszkańcy Spytkowic, Bachowic i Ryczowa. Na terenie gminy Spytkowice pierwsze prace rozpoczęły się w Bachowicach i Spytkowicach już w marcu 1913 roku. W Bachowicach pracy tej podjął się Tadeusz Chałgasiewicz, natomiast w Spytkowicach pan Karasiewicz”. W dalszej części wystąpienia dr Stanko wspominał także o obecności lokalnych Mieszkańców w regularnej armii: „Do regularnej armii wcielano wszystkich. O ile na początku, zgodnie z rozporządzeniem ministra wcielano tylko roczniki poborowe, czyli mężczyzn po 19. roku życia, o tyle w kwietniu 1916 roku zapadła decyzja, żeby wcielać wszystkich. Wszystkich możliwych, zdolnych mężczyzn, którzy mogą chodzić o własnych nogach i mieć zdrowe ręce, bez względu na wiek. Dochodzi więc do sytuacji, że w czerwcu 1916 roku nie ma kto w Spytkowicach i Bachowicach pracować w polu. Wszyscy mężczyźni są na wojnie. Jeśli by ktoś myślał, że to kilka osób to jest w błędzie, gdyby myślał, że kilkadziesiąt, również jest w błędzie, na chwilę obecną jest tych osób ponad 200, większość z nich niestety do swoich domów już nie wróciła, ich kości leżą w ziemi setki a nie raz tysiące kilometrów od domu”.

Ta niezwykła lekcja historii uświadamia nam, że udział Mieszkańców naszej gminy w walce o wolność nie był marginalny. Wszystkim tym osobom należy się pamięć. Jest to zadanie nie tylko władz samorządowych, ale także całej społeczności lokalnej, zarówno na dziś, jak i jutro.

 

[g=Wyklad-spotkanie-z-historia-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup