Szkoły z dofinansowaniem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

posilek

Zgodnie z informacją pozyskaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Szkoła Podstawowa z Miejsca oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny z Ryczowa otrzymały dotację w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wartość przyznanego dofinansowania to odpowiednio 20 i 36,8 tysięcy złotych. Dzięki pozyskanym środkom w naszych szkołach pojawi się nowe wyposażenie kuchni, a także zostaną przeprowadzone drobne prace remontowe mające na celu poprawę standardu funkcjonowania stołówek.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację miejsc spożywania posiłków. Udział w nim umożliwia uzyskanie dofinansowania na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek szkolnych, zorganizowanie nowych stołówek lub adaptację pomieszczeń na stworzenie jadalni.

 

posilek

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //