V Ogólnopolski Plener Malarski w Lipowej

1

11 czerwca br. w Lipowej rozpoczął się V Ogólnopolski Plener Malarski pod hasłem „Wolna ukochana Ojczyzna – 100 lat odzyskania Niepodległości”. Jego głównym celem jest czynne włączenie się artystów zrzeszonych w Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w obchody 100. rocznicy jednego z najważniejszych dla losów kraju wydarzeń poprzez wykonanie kilkudziesięciu prac malarskich, a także integracja przybyłych twórców z lokalną społecznością.

RSTK „Grupa na Zamku” to grupa pasjonatów wspierających i upowszechniających działania służące rozwojowi twórczości. Swoją siedzibę ma w Oświęcimiu, ale współpracuje ze środowiskami artystów z całego kraju. Grupa organizuje plenery, przeglądy i wystawy oraz wydaje tomiki poetyckie i foldery promocyjne. Ponadto organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, a także wszelkiego rodzaju konkursy.

W plenerze w różnym stopniu zaangażowania biorą udział artyści z całej Polski m.in. z Oświęcimia, Wrocławia, Rzeszowa, czy nawet Białegostoku. 

[g=plener-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup