W Spytkowicach powstała sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia!

3

Przy okazji gminnych obchodów narodowego Święta Niepodległości w Spytkowicach mogliśmy być świadkami kolejnego ważnego wydarzenia w historii naszej gminy. 11 listopada dokonano otwarcia pierwszej sali widowiskowo-teatralnej na terenie gminy znajdującej się w Wiejskim Domu Kultury w Spytkowicach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski, Sołtys wsi Spytkowice Helena Mamoń, Dyrektor GOK w Spytkowicach Ewa Byrska oraz Kierownik Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Gminy w Spytkowicach Marek Opyrchał. Wyremontowane pomieszczenia poświęcił proboszcz parafii w Spytkowicach ks. Józef Piwowarski.

Na wykonanie modernizacji stosowną umowę podpisał 4 lipca br. Wójt Gminy Mariusz Krystian. Umowa zakładała remont ścian wewnętrznych sali, wymianę ściennej okładziny oraz stolarki wewnętrznej, remont posadzek i schodów. Ponadto przewidziano wymianę instalacji: wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i osprzętem, instalacji elektrycznej oraz instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Projekt zakładał również remont pochylni, montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz montaż nowoczesnych systemów audio, oświetlenia i infrastruktury scenicznej. W ten oto sposób powstała pierwsza i jedyna w gminie Spytkowice sala widowiskowo-teatralna z prawdziwego zdarzenia, w odpowiednim standardzie, umożliwiająca organizację wszelkiego rodzaju koncertów i imprez artystycznych. Podkreślić należy, że od tego momentu na sali odbywać się będą wyłącznie wydarzenia kulturalne. Dzięki realizacji inwestycji wykonano nie tylko salę widowiskową, ale także reżyserkę, czyli jej multimedialne serce, przebudowano pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury, zaplecze kuchenne oraz przygotowano sale zajęć dla młodzieży uczęszczającej na zajęcia organizowane przez GOK. Całkowita wartość inwestycji to kwota blisko 1,5 miliona złotych.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Wójt Gminy Mariusz Krystian z rąk ówczesnego Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa odebrał promesę na modernizację i remont sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach w wysokości pół miliona złotych. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

[g=Remont-WDK-zakonczony]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //