XV Sesja Rady Gminy w cieniu stanu zagrożenia epidemicznego

DSC 3454

Mimo obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce realizacja pewnych zadań musi być kontynuowana. Nie inaczej jest również w gminie Spytkowice. W tym celu na 16 marca została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której Radni pochylili się nad kilkoma ważnymi tematami. Oczywiście nie zapomniano o kwestiach bezpieczeństwa. Zminimalizowano liczbę uczestników, zachowując między nimi stosowne odległości, a urządzenia do głosowania zdezynfekowano.

Sesja rozpoczęła się od informacji o sytuacji epidemicznej w kraju, z uwzględnieniem gminy Spytkowice, oraz harmonogramu podjętych do tej pory działań, które przedstawił Wójt Mariusz Krystian: 

  • Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 11 marca br. wprowadzono prewencyjne zasady na terenie gminy tj. odwołano wszystkie imprezy, gdzie mogła pojawić się zbyt duża liczba uczestników, zobowiązano jednostki organizacyjne gminy do odwołania wszystkich zajęć kulturalnych.
  • Działalność rozpoczął Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Spytkowicach. Wyznaczono również budynek do przeprowadzenia ewentualnej kwarantanny tj. budynek hali sportowej przy ZSP w Spytkowicach.
  • Od 13 marca prowadzona jest wzmożona dezynfekcja w budynku Urzędu Gminy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w tym także w placówkach oświatowych.
  • Od 17 marca zawieszono funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  • W dniach 23-31 marca zostanie zawieszony odbiór odpadów od Mieszkańców. W tym czasie odebrane zostaną jednak odpady wielkogabarytowe w terminach: 27.03., 30.03., 31.03.
  • W dniach 1-30 kwietnia zmieni się częstotliwość odbioru odpadów z posesji. Nowy harmonogram przewiduje zbiórkę odpadów z każdego rejonu 1 raz w miesiącu. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie internetowej gminy.
  • Od 13 marca zamknięta jest kasa w Gminnym Zakładzie Usług Wodnych. Zakład prosi o telefoniczne podawanie odczytów wodomierzy oraz załatwianie pilnych spraw.
  • Od 17 marca do odwołania nieczynny jest punkt Banku Spółdzielczego przy ul. Zamkowej 12. Klienci Banku wszystkie sprawy mogą załatwić w siedzibie przy ul. Kanada 1.
  • Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach oraz ośrodki zdrowia w Ryczowie i Bachowicach przyjmują pacjentów wg dotychczasowego programu.

W dalszej części sesji Radni zajęli się rozpatrzeniem projektów uchwał w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GZOZ. Ważnym punktem było rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach. Projekt zakłada pomoc finansową dla gospodarstw domowych chcących wymienić nieekologiczne piece węglowe na piece gazowe.

Ostatnim znaczących punktem sesji było podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miejscu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach w szkoły o strukturze klas I-III z oddziałami przedszkolnymi.

 

[g=XV-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //