Zakończono prace na DK nr 44 w Ryczowie

DSC 2075

O współpracy gminy Spytkowice z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad powiedziano już wiele. Zresztą wystarczy spojrzeć na obecny wygląd najważniejszego szlaku komunikacyjnego biegnącego przez teren naszej gminy, by zauważyć, że nie są to tylko puste słowa. W ciągu ostatnich kilku lat, dzięki zaangażowaniu władz gminy i przychylności Dyrekcji GDDKiA, poprawiono stan nawierzchni oraz wybudowano chodniki w Spytkowicach, Ryczowie i Półwsi.

Rok 2018 przyniósł nam kolejne inwestycje. Właśnie zakończono prace związane z remontem ponad kilometrowego odcinka w Ryczowie w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 44 w miejscowości Ryczów, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Prace polegały na przygotowaniu drogi do przebudowy, remoncie i dobudowie chodnika, umocnieniu poboczy i regulacji rowów odwadniających, a także wykonaniu nowej antypoślizgowej nakładki asfaltowej wzmocnionej siatką stalową. Ponadto wyremontowano przepust na potoku Wilgoszcz, zamontowano bariery ochronne oraz wyznaczono nowe przejście dla pieszych. Na koniec wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całego zadania wyniósł prawie 1,8 mln złotych. Warto podkreślić, że opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową skrzyżowania z drogą gminną ul. Starowiejską w Ryczowie sfinansowała z własnych środków budżetowych gmina Spytkowice.

W ostatnim czasie realizowano również budowę brakującej części chodnika przy kościele parafialnym w Spytkowicach, która powoli zmierza ku końcowi. Tutaj podobnie jak w powyższym przypadku koszt projektu pokrywa gmina, natomiast wykonanie finansuje GDDKiA. Aktualnie opracowywane są projekty dotyczące budowy zatok autobusowych w Spytkowicach (rejon skrzyżowania z ul. Górki) oraz w Półwsi przy pętli.

Nie opowiadanie o fotoradarach zapewni nam bezpieczeństwo, ale realne działania przyczyniają się do poprawy istniejącego stanu rzeczy. Od lat nasza Gmina konsekwentnie współpracuje z GDDKiA projektując rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Dziękuję Dyrekcji Dróg Krajowych z Krakowa i Babicy za przychylność oraz konsekwentne realizowanie prac! - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

 

[g=Remont-DK44-Ryczow-wrzesien]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup