Zakończono prace na DK nr 44 w Ryczowie

DSC 2075

O współpracy gminy Spytkowice z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad powiedziano już wiele. Zresztą wystarczy spojrzeć na obecny wygląd najważniejszego szlaku komunikacyjnego biegnącego przez teren naszej gminy, by zauważyć, że nie są to tylko puste słowa. W ciągu ostatnich kilku lat, dzięki zaangażowaniu władz gminy i przychylności Dyrekcji GDDKiA, poprawiono stan nawierzchni oraz wybudowano chodniki w Spytkowicach, Ryczowie i Półwsi.

Rok 2018 przyniósł nam kolejne inwestycje. Właśnie zakończono prace związane z remontem ponad kilometrowego odcinka w Ryczowie w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 44 w miejscowości Ryczów, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Prace polegały na przygotowaniu drogi do przebudowy, remoncie i dobudowie chodnika, umocnieniu poboczy i regulacji rowów odwadniających, a także wykonaniu nowej antypoślizgowej nakładki asfaltowej wzmocnionej siatką stalową. Ponadto wyremontowano przepust na potoku Wilgoszcz, zamontowano bariery ochronne oraz wyznaczono nowe przejście dla pieszych. Na koniec wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całego zadania wyniósł prawie 1,8 mln złotych. Warto podkreślić, że opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową skrzyżowania z drogą gminną ul. Starowiejską w Ryczowie sfinansowała z własnych środków budżetowych gmina Spytkowice.

W ostatnim czasie realizowano również budowę brakującej części chodnika przy kościele parafialnym w Spytkowicach, która powoli zmierza ku końcowi. Tutaj podobnie jak w powyższym przypadku koszt projektu pokrywa gmina, natomiast wykonanie finansuje GDDKiA. Aktualnie opracowywane są projekty dotyczące budowy zatok autobusowych w Spytkowicach (rejon skrzyżowania z ul. Górki) oraz w Półwsi przy pętli.

Nie opowiadanie o fotoradarach zapewni nam bezpieczeństwo, ale realne działania przyczyniają się do poprawy istniejącego stanu rzeczy. Od lat nasza Gmina konsekwentnie współpracuje z GDDKiA projektując rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Dziękuję Dyrekcji Dróg Krajowych z Krakowa i Babicy za przychylność oraz konsekwentne realizowanie prac! - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

 

[g=Remont-DK44-Ryczow-wrzesien]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //