Zakupiono sprzęt medyczny dla osób potrzebujących

proste lozko rehabilitacyjne elektryczne dla chorego

W ramach realizacji uchwały Rady Gminy Spytkowice nr XLIII/41/18 z dnia 11 listopada 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Pomocy Rodzinie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zakupiony został sprzęt medyczny niezbędny do właściwej realizacji Programu wraz z pakietem środków higienicznych stanowiących uzupełnienie do zakupionego sprzętu. Całość zakupionych materiałów została przekazana do ośrodków zdrowia w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach i od maja jest wypożyczana osobom potrzebującym.

Wśród zakupionych artykułów znajdują się m.in. łóżka rehabilitacyjne, materace piankowe, materace przeciwodleżynowe, uchwyty na kroplówki, ssaki medyczne, stoliki przyłóżkowe, czy krzesła toaletowe. Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła ponad 37,5 tysiąca złotych.

Pomoc rodzinie to jeden z najważniejszych aspektów działalności naszych władz samorządowych. W minionym roku, dzięki inicjatywie Wójta Gminy Mariusza Krystiana, podstawowe zasady pomocy ujęto w Gminnym Programie Pomocy Rodzinie. Jego celem jest długofalowe działanie samorządu Gminy Spytkowice wspierające rodzinę odpowiednimi instrumentami sprzyjającymi do jej powstania, prawidłowego rozwoju i wypełniania przez nią ważnych społecznie zadań. Program obejmuje osoby w różnym wieku i stanie zdrowia. Radni, podejmując uchwałę, przyznali jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie oraz świadczenie pieniężne dla każdej osoby niesamodzielnej niezależnie od wieku, która w wyniku utraty niezależności fizycznej lub umysłowej w następstwie wad wrodzonych, chorób lub urazów, nie może zaspakajać swoich podstawowych potrzeb życiowych i wymaga stałej opieki osoby drugiej. Ponadto, w ramach Programu, pomoc otrzymują seniorzy, którzy świętują jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, a także osoby obłożnie i przewlekle chore, które nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej opieki w warunkach domowych.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //