NAJNOWSZE WPISY


1

Zebrania wiejskie za nami

17-10-2018

Za nami już wszystkie zebrania wiejskie zaplanowane na październik 2018 roku. Zebrania ważne, ponieważ obrazujące dokonania samorządu gminnego w kadencji 2014-2018. Podsumowania kadencji dokonał Wójt Gminy Mariusz Krystian w...

Czytaj więcej

7

Dni Seniora w gminie Spytkowice

17-10-2018

Polityka senioralna to od lat bardzo ważna dziedzina w działalności naszego samorządu gminnego. W jej ramach, dzięki współpracy gminy Spytkowice z Kołami Gospodyń Wiejskich, odbywają się corocznie Dni...

Czytaj więcej

7

PIERWSZA PRZYSIĘGA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W MAŁOPOLSCE

16-10-2018

*W niedzielę 14 października na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce **90 żołnierzy - ochotników 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11MBOT) złożyło przysięgę wojskową. Uroczystość uświetniła obecność kombatantów Armii Krajowej,...

Czytaj więcej

PZL

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Spytkowice w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego

12-10-2018

*OBWIESZCZENIE* *Wójta Gminy Spytkowice*   w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła Łowieckiego ,,Kruk” w Zatorze obwód łowiecki nr 117, Koła Łowieckiego ,,Hubert” w Ryczowie obwód łowiecki nr 116 oraz Polskiego...

Czytaj więcej

2

MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI ZŁOŻĄ HISTORYCZNĄ PRZYSIĘGĘ

12-10-2018

*W niedzielę 14 października o godzinie 11:00 90 żołnierzy - ochotników **11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11MBOT) złoży na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce przysięgę wojskową. Będzie to pierwsza...

Czytaj więcej

herb

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SPYTKOWICE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

12-10-2018

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.)...

Czytaj więcej

herb

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

11-10-2018

*Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne.  Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży...

Czytaj więcej

NA SKRÓTY


Informacja o ilości radnych Informacja o głosowaniu Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.