SESJE RADY GMINY

XXXII Sesja Rady Gminy

Ostatnia sesja Rady Gminy Spytkowice miała niezwykły charakter. Podczas jej trwania oficjalnie otwarto budynek Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski oraz Kierownik Referatu Inwestycyjno - Technicznego Józefa Sieprawska. Następnie jego poświęcenia dokonał ksiądz Dziekan Józef Piwowarski - Proboszcz Parafii w Spytkowicach. Podczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy Wójt zaznaczył, że jest to największa inwestycja przeprowadzona od kilkudziesięciu lat w sołectwie Miejsce. Realizację zadania rozpoczęto już w 2014 roku, kiedy to, w drodze licytacji, Gmina Spytkowice nabyła działkę, na której znajduje się obiekt. Właściwe prace rozpoczęto w czerwcu 2016 roku, a zakończono w maju 2017 roku. Warto wspomnieć, że całość robót finansowana była ze środków własnych Gminy. Budynek Wiejskiego Domu Kultury oparty jest na bryle prostopadłościanu o wymiarach 16,80 m x 13,60 m i wysokości 8,45 m. Będzie służył lokalnym Mieszkańcom: dzieciom i młodzieży jako miejsce organizacji zajęć w ramach zagospodarowania czasu wolnego oraz Kołu Gospodyń Wiejskich jako miejsce spotkań wraz z zapleczem kuchennym. Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia garażowe wraz z zapleczem dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dalszej części Sesji Wójt przedstawił prezentację multimedialną, która obrazowała przebieg prac podczas realizacji zadania, a także przekazał informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. W tym punkcie Wójt poinformował m. in. o tym, że jako jedna z sześciu gmin Małopolski Zachodniej, otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę parkingów przy przystankach kolejowych w ciągu linii kolejowej nr 94 Kraków - Oświęcim. Radni dowiedzieli się również o podpisaniu umów na realizację prac remontowych na drogach gminnych tj. na ul. Sportowej w Ryczowie i ul. Szkolnej w Spytkowicach.

W obradach brało udział 15 Radnych, którzy podjęli 4 uchwały dotyczące m. in. wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek stanowiących własność Gminy Spytkowice. O szczegółach przeczytacie Państwo w posesyjnym protokole.Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.