OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SPYTKOWICE 

z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,  poz. 754 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21  października 2018 roku.

 

Numer okręgu wyborczego

                                         

Granice okręgu wyborczego

Ilość radnych wybieranych 

w okręgu

wyborczym

1

Sołectwo Bachowice ulice :

Cicha, Dębowa, Dębowa Boczna, Herbowa, Na Wzgórzach, Ojca Rudolfa Warzechy, Rzemieślnicza, Wróblówki.

1

2

Sołectwo Bachowice ulice :
Górki, Księdza Gołby (od szkoły  do numeru 58 – prawa i lewa strona ulicy), Stefczyka.

1

3

Sołectwo Bachowice ulice :

Kaniów,  Księdza Gołby (od nr 59 – prawa i lewa strona do końca  ulicy),  Pod Borem.

1

4

Sołectwo Ryczów ulice:
Jana III Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Oświęcimską do torów – prawa i lewa strona ulicy),

Jana Pawła II  (Ryczów  Dolny -  prawa i lewa strona ulicy), Kręta, Księdza Kani, Krakowska, Krótka, Oświęcimska,
Parkowa (od skrzyżowania z ulicą Oświęcimską  do skrzyżowania za parkiem w stronę szkoły – prawa i lewa strona ulicy), Spacerowa, Spadzista, Starowiejska (od skrzyżowania z ulicą Oświęcimską do torów – prawa i lewa strona ulicy) Szkolna, Sportowa, Spokojna (od skrzyżowania z ulicą Oświęcimską do torów -  prawa i lewa strona ulicy).

1

5

Sołectwo Ryczów ulice:

Biała, Dębowa, Jana Pawła II (od skrzyżowania z ulicą Szkolną w stronę Wadowic – prawa i lewa strona do końca ulicy),

Ogrodowa,  Parkowa (od skrzyżowania przy szkole „ w górę” prawa i lewa strona do końca ulicy), Sadowa, Stroma.

1

6

Sołectwo Ryczów ulice:

Brzozowa, Graniczna, Jutrzenki, Jana III Sobieskiego (za torami – prawa i lewa strona do końca ulicy), Kwiatowa, Okrężna, Piwna, Stadionowa, Słoneczna, Spokojna (za torami – prawa i lewa strona do końca ulicy), Tęczowa, Wspólna.

1

7

Sołectwo Ryczów ulice:
Brzegowa, Długa, Nadwiślańska, Starowiejska (za torami - prawa i lewa strona do końca ulicy), Sienna, Wiejska, Wierzbowa, Zielona.

1

 

8

Sołectwo Miejsce

1

9

Sołectwo Lipowa.

Sołectwo Spytkowice ulice:

Brzestowa, Jeziorna, Klonowa, Lipowa, Nowa, Sadowa, Wiślana.

1

10

Sołectwo Spytkowice ulice :

Gwarna, Kasztelańska, Kolejowa, Krótka, Morzycka, Nad Kanałem, Polna, Podwale, Spokojna, Zacisze, Zielona.

1

11

Sołectwo Spytkowice ulice :

Aleja Kasztanowa, Bursztynowa, Na Stawach, Pagory, Potockich, Spadzista, Starowiejska, Starowiślna, Szafirowa, Szmaragdowa, Szyszkowskiego, Wzory, Zamkowa.

1

12

Sołectwo Spytkowice ulice :

Jana Pawła II (od kościoła do krzyża - prawa i lewa strona ulicy), Krakowska, Kwiatowa, Łany, Myto, Nadrzeczna, Rynek, Słoneczna, Sosienki, Szkolna, Wróblówki.

1

13

Sołectwo Spytkowice ulice :

Bożego Ciała, Dworska, Górki, Jana Pawła II (od krzyża  w stronę Zatora- prawa i lewa strona do końca ulicy),

Konwaliowa, Pogodna, Św. Jana, Św. Katarzyny, Torowa,  Wadowicka (od krzyża do skrzyżowania z ulicą Kanada
i ulicą Czarnowiejską – prawa i lewa strona ulicy).

1

14

Sołectwo Spytkowice ulice :

Czarnowiejska, Kanada, Leszczynowa, Św. Bartłomieja, Wadowicka (od skrzyżowania z ulicą Kanada i ulicą Czarnowiejską - prawa i lewa strona ulicy do końca ulicy).

1

15

Sołectwo Półwieś.

1

            Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach mieści się w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul Zamkowa 12, tel. 33 / 8791 155.

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup