Biblioteki Gminy Spytkowice  

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach

Ul. Zamkowa 8
34-116 Spytkowice
Tel. 033/ 8791-717 
e-mail: gbpspytkowice@gmail.com
www.gbpspytkowice.pl
Dyrektor - Alicja Kolasa

Filia w Bachowicach

Bachowice ul. Księdza Gołby 1b/1
34-116 Spytkowice
e-mail: gbpfbachowice@gmail.com
Kierownik Filii - Małgorzata Dębska

Filia w Ryczowie

Ul. Szkolna 7 
34-115 Ryczów
tel. (33)879-06-94
e-mail: gbpfryczow@gmail.com
Kierownik Filii - Monika Smurzyńska

NA SKRÓTY


Informacja o ilości radnych Informacja o głosowaniu Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.