Wykaz organizacji pozarządowych (zarejestrowanych) działających na terenie gminy Spytkowice, p. Wadowice 

  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Adres do korespondencji e - mail Status prawny
1 Rokowski Bogdan Prezes LKS ASTRA Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Jana Pawła II 48
------------ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
2 Stańczyk Paweł

Adam Górecki
Prezes LKS BOROWIK Bachowice

Wiceprezes
34 - 116 Spytkowice
Bachowice,
ul. Pod Borem 63
pawelpst@o2.pl Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
3 Maślona Marcin

Michał Wołoch
Prezes WKS VICTORIA Półwieś


Skarbnik
34 - 115 Ryczów
Półwieś, ul. Górna 71
victoriapolwies@gmail.com Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
4 Włosiak Maria Prezes LKS ORZEŁ Ryczów 34 - 115 Ryczów
ul. Spokojna 58
------------ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
5 Mamoń Wojciech Prezes KTS VICTORIA Spytkowice 34 - 116 Spytkowice,
ul. Wadowicka 106
victoriaspytkowice@gmail.com Stowarzyszenie
6 Nocula Ewa Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bachowicach 34 - 116 Spytkowice
Bachowice, ul. Stefczyka 119
------------ Stowarzyszenie
7   Kozak Lucyna   Prezes Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem" 34-116 Spytkowice,
ul. Zamkowa 12
stowarzyszenie.jestesmyrazem@interia.pl Stowarzyszenie
8 Gierek Krzysztof

Ciemiera Jadwiga
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi


Sekretarz
34 - 115 Ryczów
ul. Szkolna 7
------------ Stowarzyszenie
9 Sztaba Teresa Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 34-116 Spytkowice
ul. Zamkowa 12
tmzspytkowice@hotmail.com Stowarzyszenie
10 Gębczyk Zofia Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów w Spytkowicach 34 - 116 Spytkowice
ul. Zamkowa 35
------------ Stowarzyszenie
11 Gołba Zofia Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW w Spytkowicach 34 - 116 Spytkowice
ul. Jana Pawła II 33
------------ Stowarzyszenie
12 Fryc Franciszek

Piotrowski Krzysztof

Piętak Władysław
Prezes Koła Łowieckiego HUBERT


Łowczy


Skarbnik
34 - 115 Ryczów
ul. Jana III Sobieskiego 115
------------ Stowarzyszenie
13 Michalec Józef Prezes OSP Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Wadowicka 45
------------ Stowarzyszenie
14 Dębski Tadeusz Prezes OSP Bachowice 34 - 116 Spytkowice
Bachowice ul. Ks. Gołby 34
debskitadeusz@wp.pl Stowarzyszenie
15 Ryba Marian Prezes OSP Ryczów 34 - 115 Ryczów,
ul. Tęczowa 33
------------ Stowarzyszenie
16 Giermek Rafał Prezes OSP Miejsce 34 - 116 Spytkowice
Miejsce, ul. Floriana 29
------------ Stowarzyszenie
17 Kozioł Paweł Prezes OSP Półwieś 34 - 115 Ryczów
Półwieś ul. Górna 38
------------ Stowarzyszenie
18 Kufel Józef Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Odział Zator- Sekcja Bachowice 34 - 116 Spytkowice
Bachowice, ul. Stefczyka 15
------------ Stowarzyszenie
19 Przystał Leon Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Alwernia - Sekcja Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Nad Kanałem 38
------------ Stowarzyszenie
20 Kozioł Paweł Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział Zator -Sekcja Spytkowice 34 - 115 Ryczów, Półwieś,
ul. Rzeczna 14
------------ Stowarzyszenie
21 Tarabuła Marta Prezes Fundacji Pałac w Ryczowie 34 - 115 Ryczów,
ul. Szkolna 30
------------ Fundacja
22 Ks. Franciszek Jeleśniański Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 34 - 116 Spytkowice, Bachowice, ul. Ks. Gołby 18 ------------ Organizacja kościelna

 Wykaz organizacji pozarządowych (zarejestrowanych) spoza terenu gminy Spytkowice, p. Wadowice, działających na rzecz jej mieszkańców

  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Adres do korespondencji e - mail Status prawny
1 Jurczak Zbigniew Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej 34 - 110 Wadowice ul. Zatorska 7 tmzw@wp.pl Stowarzyszenie
2 Miśkiewicz Marek

Kubas Tomasz
Prezes Międzyszkolnego Klubu Kajakowego

Wiceprezes
34 - 115 Ryczów Łączany 412 kajaki.mkk@interia.pl Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
3 Jończyk Bogumiła

Szymańska Joanna
Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych


Członek
34-100 Wadowice, Os. XX-lecia 1 stowarzyszenie@dacszanse.pl Stowarzyszenie
4 Misiarz Władysława

Warzecha Stanisława
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD


Wiceprezes
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 22 ------------ Stowarzyszenie
5 Ks. Bogdan Kordula


Michał Latko
Dyrektor CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pracownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach
30-656 Kraków ul. M. Ossowskiego 5,

34-116 Spytkowice ul. Górki 28 a
------------ Stowarzyszenie
6 Marek Ciepły Prezes Wadowickiego Stowarzyszenia Integracji Społecznej Klub Abstynenta "VICTIORIA" 34 - 100 Wadowice, ul. Lwowska 7 ------------ Stowarzyszenie

 

Wykaz organizacji pozarządowych (nie zarejestrowanych) działających na terenie gminy Spytkowice, p. Wadowice 

  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Telefon,
e - mail
Adres zamieszkania
1 Bożena Jenczała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Półwsi
------------ 34 - 115 Ryczów
Półwieś ul. Zatorska 13
2 Lucyna Kozak Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Bachowicach
------------ 34 - 116 Spytkowice
Bachowice ul. Ks. Gołby 64
3 Janina Koterwas Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Ryczowie
------------ 34 - 115 Ryczów
ul. Oświęcimska 10
4 Janina Barcik Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Miejscu
------------ 34 - 116 Spytkowice
Miejsce ul. Folwarczna 22
5 Zofia Gębczyk Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów
w Spytkowicach
------------ 34 - 116 Spytkowice
ul. Zamkowa 35

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup