OZ Spytkowice

 

Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach informuje, że od 1 marca 2011:

1) nocna, świąteczna, ambulatoryjna opieka lekarska;
2) nocna, świąteczna, wyjazdowa opieka lekarska
3) nocna, świąteczna, ambulatoryjna opieka pielęgniarska
4) nocna, świąteczna, wyjazdowa opieka pielęgniarska
jest sprawowana przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5
od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 - 8.00
soboty, niedziele i świąta - całodobowo.

 

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SPYTKOWICACH 

UL. SZKOLNA 1 
TEL. 0338791828

REJESTRACJA CZYNNA OD 8:00-18:00

PORADNIA OGÓLNA - LEK. WIESŁAW MUSIAŁ

PONIEDZIAŁEK - 11:00-17:30
wizyty domowe - 17:30-18:35
WTOREK - 12:00-17:00
wizyty domowe - 17:00-18:35
ŚRODA - 8:00-14:00
wizyty domowe - 14:00-15:35
CZWARTEK - 12:00-17:00
wizyty domowe - 17:00-18:00
PIĄTEK - 8:00-14:00

wizyty domowe - 14:00-15:35

GABINET ZABIEGOWY - PIEL. EWA ORDA

PONIEDZIAŁEK - 11:00-18:00
WTOREK - 11:00-18:00
ŚRODA - 8:00-12:00
CZWARTEK - 11:00-18:00
PIĄTEK - 8:00-12:00

PUNKT POBIERANIA KRWI

WTOREK - 8:00-9:00 
PIĄTEK - 8:00-9:00 

PORADNIA DLA KOBIET - LEK.J.BĘBENEK

PONIEDZIAŁEK - 15:00-19:00
CZWARTEK - 15:00-19:00

PORADNIA DLA KOBIET - LEK. ALICJA KORBEL

WTOREK - 7:00-12:45
PIĄTEK - 8:00-12:00

USG GINEKOLOGICZNE 
WTOREK - 11:00-12:00 - na zapisy

GABINET STOMATOLOGICZNY - LEK. STOM. KATARZYNA NOWOTARSKA

PONIEDZIAŁEK - 11:00-18:35 
WTOREK - 11:00-18:35 
ŚRODA - 7:00-14:35 
CZWARTEK - 7:00-14:35 
PIĄTEK - 7:00-14:35 

REJESTRACJA NA ZAPISY W GODZINACH PRACY LEKARZA

PORADNIA DZIECKA CHOREGO SPYTKOWICE 
UL. SZKOLNA 3
TEL.0338791701

LEK. PEDIATRA GRAŻYNA ŻURAWSKA - ŻAK

PONIEDZIAŁEK - 8:00-13:00 
wizyty domowe - 14:35-15:35
WTOREK - 8:00-14:30 
wizyty domowe - 14:30-15:35
ŚRODA - 12:00-17:00 
wizyty domowe - 17:00-18:00
CZWARTEK - 8:00-13:15 
wizyty domowe - 14:30-15:35
PIĄTEK - 12:00-18:00 
wizyty domowe - 18:00-19:35

GABINET ZABIEGOWY - PIEL. MAŁGORZATA SIMIK

PONIEDZIAŁEK - 8:00-14:00
WTOREK - 8:00-12:30
ŚRODA - 12:00-18:00
CZWARTEK - 8:00-13:00
PIĄTEK - 13:00-18:00

PORADNIA DZIECKA ZDROWEGO SPYTKOWICE 
UL. SZKOLNA 3 
TEL.0338791701

LEK. PEDIATRA GRAZYNA ŻURAWSKA - ŻAK

WTOREK - 13:00-14:35
CZWARTEK - 13:00-14:00
PIĄTEK - 12:00-13:00

HIGIENA SZKOLNA - LEK. PEDIATRA GRAŻYNA ŻURAWSKA - ŻAK

CZWARTEK - 8:00-10:00

GABINET ZABIEGOWY - SZCZEPIENIA - PIEL. MAŁGORZATA SIMIK

PONIEDZIAŁEK - 14:00-15:00 - SZCZEPIENIA OSÓB DOROSŁYCH
WTOREK - 12:30-15:00
CZWARTEK - 13:00-15:00
PIĄTEK - 12:00-13:00

 

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPYTKOWICACH INFORMUJE:

Świadczenia udzielane są na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie nr 061/100021.

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
WADOWICE UL. KARMELICKA 5 
TEL.0338757460
CODZIENNIE - 8:00-16:00

UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA 
KRAKÓW, UL.MONTELUPICH TEL. 0124245555 WEW. 530, 531, 532
CZYNNA CODZIENNIE OD GODZINY 7:30-20:00

OBWODOWA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA 
WADOWICE UL.WOJTYŁÓW
TEL. 0338233956
CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU 8:00-20:00
W SOBOTY - 8:00-13:00 

RTG ZĘBÓW 
OŚWIECIM "MULTIMED" UL.CHEMIKÓW 5
TEL. 033 844 93 50
CODZIENNIE - od godz. 8.00

GABINET REHABILITACJI SPYTKOWICE 
UL. SZKOLNA 3

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 8:00 DO 15:00

 

 

NA SKRÓTY


Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.