Bachowice

 

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Bachowice

Szewczyk Marian
34- 116 Spytkowice
Bachowice 
ul. Rzemieślnicza 15 
0-33/8791 204
logo-bachowic.gif

RADA SOŁECKA WSI BACHOWICE

1) DĘBSKI Tadeusz Piotr

2) KURDZIEL Krzysztof Grzegorz

3) KURDZIEL Tadeusz Jan

4) SPOREK Dariusz

5) WALKOWICZ Kazimierz

6) WRONA Andrzej
 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup