Ogłoszenia
Wykonanie oznakowania dróg gminnych - zaproszenie na spotkanie dla wykonawców

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

Czytaj więcej...


Nieznana substancja w Spytkowicach

17 października na jednej z prywatnych nieruchomości przy ul. Wadowickiej w Spytkowicach (teren dawnej RSP Bachowice) Policja ujawniła składowanie beczek z nieznaną substancją.

Czytaj więcej...
Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne.  Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży -...

Czytaj więcej...Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu "ABC zarządzania wolontariatem".

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu "ABC zarządzania wolontariatem", które odbędzie się dnia 23 października 2018 r.

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 20

NA SKRÓTY


Informacja o ilości radnych Informacja o głosowaniu Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.