Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - POSIEDZENIE KOMISJI

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Czytaj więcej...


Szkolenia OZE

Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej...


Nabór na wolne stanowisko pracy "Koordynator mikroprojektu pod nazwą "Rowerem po Dolinie Karpia""

Nabór na wolne stanowisko pracy "Koordynator mikroprojektu pod nazwą "Rowerem po Dolinie Karpia"" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Czytaj więcej...


Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice na rok szkolny 2019/2020

Czytaj więcej...


Otwarcie Oddziału Zamiejscowego w Oświęcimiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie informuje, że Oddział Zamiejscowy w Oświęcimiu, zlokalizowany przy ul. Górnickiego 1 (wejście od ul.

Czytaj więcej...


Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie/1

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr/1

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...


Dyżur pracowników PGNiG dotyczący korzyści płynących z użytkowania gazu ziemnego

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że 1 lutego br. (piątek) w godzinach 900-1400 w Urzędzie Gminy w Spytkowicach (sala narad, parter) odbędzie się dyżur pracowników PGNiG Oddział w Wadowicach.

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 26

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Zbiór aktów prawa miejscowego wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //