Ogłoszenia


Pomoc dla DPS w Tarnobrzegu

Wójt Gminy Spytkowice, Stowarzyszenie GłosyMiłosierdzia     ze Spytkowic, Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, Wolontariat ZSP w Ryczowie organizują akcję charytatywną   „Pomoc dla DPS w Tarnobrzegu”

Czytaj więcej...Posiedzenie Komisji

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Czytaj więcej...


Przetarg - Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów komunalnych

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg: Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - siedziby ZUK Spytkowice tj. ul.

Czytaj więcej...


Wakacyjne przedszkole - ogłoszenie

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że w miesiącach lipiec - sierpień 2019 r. planowane jest do uruchomienia dyżurne wakacyjne przedszkole wg poniższego harmonogramu:

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 34

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-lawnikow wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup /