Ogłoszenia

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA RYCZÓW

W dniu     :  7 października 2018 roku tj. niedziela

Czytaj więcej...


ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BACHOWICE

W dniu     :  7 października 2018 roku tj. niedziela

Czytaj więcej...


INFORMACJA WÓJTA GMINY SPYTKOWICE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn.

Czytaj więcej...


Informacja o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie:Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice...

Czytaj więcej...


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie robót sanitarnych - zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

Czytaj więcej...


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie robót elektrycznych - zaproszenie do składania ofert.

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

Czytaj więcej...


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie robót budowlanych - zaproszenie do składania ofert.

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.:  „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

Czytaj więcej...Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że w dniu 4 października 2018r. tj. czwartek o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy w Spytkowicach, odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację...

Czytaj więcej...


Koncert Muzyki Klasycznej "Na polską nutę"

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na koncert muzyki klasycznej "Na polską nutę". Koncert odbędzie się w Muzeum Regionalnym w Bachowicach w dniu 28.09.2018 w godz. 18.00 - 19.00.

Czytaj więcej...


1 ... 5 6 7 8 9 ... 21

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.