Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”.

KOWR

Organizatorem konkursu fotograficznego „Polska smakuje”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, adres do  korespondencji: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, zwany dalej „KOWR” lub  „Organizatorem”.

Załącznik: Regulamin

 

Plakat na konkurs foto Polska smakuje

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup