Konsultacje w sprawie: nadania Statutów Sołectw Gminy Spytkowice

herb

Na podstawie Uchwały Nr VI/57/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Spytkowice w zakresie projektów Statutów Sołectw 

Wójt Gminy Spytkowice

o g ł a s z a

konsultacje z Mieszkańcami Gminy
 projektu uchwały w sprawie:

nadania Statutów Sołectw Gminy  Spytkowice

stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,

który jest dostępny:

- na tablicach ogłoszeń w Sołectwie,

- na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice,  ul. Zamkowa 12:

- tablica przed wejściem do budynku,

- tablica wewnątrz budynku ( parter),

- na stronie internetowej Gminy,

- u Sołtysa wsi.

Zachęcam wszystkich Mieszkańców do analizy projektu  i proszę  o wnoszenie opinii i uwag na piśmie poprzez Dziennik Podawczy Urzędu Gminy  w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać oraz ewentualne uwagi należy składać w Urzędzie Gminy Spytkowice - Referat Ogólno - Organizacyjny  pok. nr 20,  II piętro tel. 33/8791- 820 wew. 38

Załącznik: Projekt statutów

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //