Informacja Wójta Gminy Spytkowice

herb

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W związku z przekazaną informacją przez
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie
podaję do publicznej wiadomości informację
o zmianie osoby pełniącej funkcje urzędnika wyborczego
tj. powołaniem z dniem 7 czerwca 2018 r. br. na obszarze
Gminy Spytkowice urzędnika wyborczego,
Pana Wacława Radoń.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup