Przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Księdza Gołby 33 w Bachowicach

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Księdza Gołby 33 w Bachowicach, stanowiącego własność Gminy Spytkowice

Lokal położony jest w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33. W/w budynek wzniesiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 936/1, 936/2 i 940 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00077670/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

1. Powierzchnia użytkowa objętego przetargiem lokalu użytkowego wynosi – 23,6 m 2.

2. Lokal składa się z 2 pomieszczeń, przeznaczonych na działalność handlowo – usługową.

3. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, elektryczną, centralnego ogrzewania z dostępem do WC.

4. Czynsz wywoławczy wynosi:

- 142,24 zł brutto w stosunku miesięcznym – dla działalności usługowej, 

- 171,27 zł brutto w stosunku miesięcznym – dla działalności handlowej.                                     

5. Wylicytowany miesięczny czynsz najmu lokalu użytkowego płatny będzie do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach podane w umowie.

6. Oprócz wylicytowanego czynszu najmu, najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponosić opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice – sala narad /parter/.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica o/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 5 sierpnia 2019r. z dopiskiem ,,wadium na najem lokalu użytkowego położonego w Bachowicach w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33”.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu,
a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy najmu
w obowiązującym terminie.

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na okres 5 lat.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2014 poz. 1490).

Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy lub
tel. (33) 8791 – 820, wew. 31 lub 33 w godz. pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 9 lipca 2019 r. – 13 sierpnia 2019 r.

Załącznik: Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //