Przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Księdza Gołby 33 w Bachowicach

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Księdza Gołby 33 w Bachowicach, stanowiącego własność Gminy Spytkowice

Lokal położony jest w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33. W/w budynek wzniesiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 936/1, 936/2 i 940 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00077670/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

1. Powierzchnia użytkowa objętego przetargiem lokalu użytkowego wynosi – 23,6 m 2.

2. Lokal składa się z 2 pomieszczeń, przeznaczonych na działalność handlowo – usługową.

3. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, elektryczną, centralnego ogrzewania z dostępem do WC.

4. Czynsz wywoławczy wynosi:

- 142,24 zł brutto w stosunku miesięcznym – dla działalności usługowej, 

- 171,27 zł brutto w stosunku miesięcznym – dla działalności handlowej.                                     

5. Wylicytowany miesięczny czynsz najmu lokalu użytkowego płatny będzie do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach podane w umowie.

6. Oprócz wylicytowanego czynszu najmu, najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponosić opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice – sala narad /parter/.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica o/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 5 sierpnia 2019r. z dopiskiem ,,wadium na najem lokalu użytkowego położonego w Bachowicach w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33”.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu,
a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy najmu
w obowiązującym terminie.

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na okres 5 lat.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2014 poz. 1490).

Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy lub
tel. (33) 8791 – 820, wew. 31 lub 33 w godz. pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 9 lipca 2019 r. – 13 sierpnia 2019 r.

Załącznik: Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //