Zaproszenie na spotkanie wykonawców

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice zaprasza na spotkanie
Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.:Remont pokrycia dachowego na budynku OSP w Lipowej, u|. Nadwiślańska 12

I. Warunki wymagane od Wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają poniższe warunki:
- posiadają niezbędną wiedzę waz z doświadczęniem w zakresie wykonania przedmiotu
zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
II. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice,
ul. Zamkowa 12 pokój nr 19, 22 (II piętro) lub pod telefonem (033)8791820 wew. 44,45.
III. Miejsce i termin spotkania:
Budynek Urzędu Gminy Spytkowice,ul. Zamkowa 12 pokój 22, termin 28.08.2019 r. godzina 10.00 Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć ofertę, na wykonanie w /w zadania,w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

Załącznik: Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //