Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

herb

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

z w o  ł u j ę

na dzień 25 listopada br. tj. poniedziałek o godz. 800

posiedzenie

Komisji Rewizyjnej  

 

które odbędzie się w: pok. nr 4 Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa12.  

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Kontrola działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2018 i I półrocze 2019.
  3. Kontrola realizacji programu w zakresie poprawy jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów.
  4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
  5. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  6. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Krzysztof Byrski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //