Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ryczowie

wybory samorzadowe 2018

1. Dokonuję zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Ryczowie w obwodzie utworzonym Uchwałą Nr XXXVII/295/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2. Wyznaczam siedzibę dla Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Ryczowie w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie ul. Szkolna 7 w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załącznik: Zarządzenie Nr 454/2018

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //