Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ryczowie

wybory samorzadowe 2018

1. Dokonuję zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Ryczowie w obwodzie utworzonym Uchwałą Nr XXXVII/295/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2. Wyznaczam siedzibę dla Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Ryczowie w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie ul. Szkolna 7 w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załącznik: Zarządzenie Nr 454/2018

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //