Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu "ABC zarządzania wolontariatem".

herb

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu "ABC zarządzania wolontariatem", które odbędzie się dnia 23 października 2018 r. w Krakowie o godz: 9:00-16:00 .


Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest koordynatorom, którzy na co dzień współpracują z wolontariuszami w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które zgodnie z prawem mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy. Szkolenie będzie szansą na zgłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i inspirację dla doświadczonych koordynatorów oraz poznanie zasad zarządzania wolontariuszami dla osób rozpoczynających współpracę z wolontariuszami.

Tematyka:
Aspekty prawne wolontariatu, rekrutacja i budowanie zespołu wolontariuszy, motywowanie i nagradzanie, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
1. Pakiet podstawowy – czyli co KAŻDY powinien wiedzieć o wolontariacie :
        ● Definicja wolontariatu
        ● Rodzaje wolontariatu
        ● Aspekty prawne wolontariatu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – obowiązki Korzystającego
        ● Prawa i obowiązki wolontariusza
2. Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami :
        ● Moja organizacja a Indywidualny Program Wolontarystyczny
        ● Jak zbudować zespół wolontariuszy – metody/kanały rekrutacji, ogłoszenie rekrutacyjne
        ● Niepisany kontrakt oczekiwań
3. Moja organizacja – Przyjazna Wolontariuszom
        ● Jak motywować i nagradzać wolontariusza, by został z nami jak najdłużej
        ● Kryteria Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom
        ● Diagnoza i karta naprawcza

Warunki Szkolenia:
Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne, certyfikat oraz poczęstunek. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość dostępnych miejsc: 14. Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane osobom, które zakwalifikują się na szkolenie.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 17 października 2018 r. na adres katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.pl

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.


O Trenerze:
Monika Pendolska - autorka i koordynatorka projektów społecznych, animatorka wolontariatu, certyfikowana trenerka, doradczyni w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Założycielka i koordynatorka bielskiego Centrum Wolontariatu przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”. Członkini Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach. Z wolontariatem związana od 2007 r. Główną pasją zawodową jest praca z młodzieżą, szkolenie wolontariuszy i organizacji, współpraca ze szkołami i wsparcie w rozwoju szkolnych kół wolontariatu.


Więcej Informacji:
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Katarzyna Puśledzka,
e-mail: katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.p l, tel: 603332868
Zapraszamy do udziału!

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //