Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu "ABC zarządzania wolontariatem".

herb

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu "ABC zarządzania wolontariatem", które odbędzie się dnia 23 października 2018 r. w Krakowie o godz: 9:00-16:00 .


Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest koordynatorom, którzy na co dzień współpracują z wolontariuszami w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które zgodnie z prawem mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy. Szkolenie będzie szansą na zgłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i inspirację dla doświadczonych koordynatorów oraz poznanie zasad zarządzania wolontariuszami dla osób rozpoczynających współpracę z wolontariuszami.

Tematyka:
Aspekty prawne wolontariatu, rekrutacja i budowanie zespołu wolontariuszy, motywowanie i nagradzanie, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
1. Pakiet podstawowy – czyli co KAŻDY powinien wiedzieć o wolontariacie :
        ● Definicja wolontariatu
        ● Rodzaje wolontariatu
        ● Aspekty prawne wolontariatu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – obowiązki Korzystającego
        ● Prawa i obowiązki wolontariusza
2. Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami :
        ● Moja organizacja a Indywidualny Program Wolontarystyczny
        ● Jak zbudować zespół wolontariuszy – metody/kanały rekrutacji, ogłoszenie rekrutacyjne
        ● Niepisany kontrakt oczekiwań
3. Moja organizacja – Przyjazna Wolontariuszom
        ● Jak motywować i nagradzać wolontariusza, by został z nami jak najdłużej
        ● Kryteria Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom
        ● Diagnoza i karta naprawcza

Warunki Szkolenia:
Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne, certyfikat oraz poczęstunek. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość dostępnych miejsc: 14. Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane osobom, które zakwalifikują się na szkolenie.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 17 października 2018 r. na adres katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.pl

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.


O Trenerze:
Monika Pendolska - autorka i koordynatorka projektów społecznych, animatorka wolontariatu, certyfikowana trenerka, doradczyni w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Założycielka i koordynatorka bielskiego Centrum Wolontariatu przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”. Członkini Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach. Z wolontariatem związana od 2007 r. Główną pasją zawodową jest praca z młodzieżą, szkolenie wolontariuszy i organizacji, współpraca ze szkołami i wsparcie w rozwoju szkolnych kół wolontariatu.


Więcej Informacji:
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Katarzyna Puśledzka,
e-mail: katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.p l, tel: 603332868
Zapraszamy do udziału!

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup