OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Spytkowice w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego

PZL

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Spytkowice

 

w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła Łowieckiego ,,Kruk” w Zatorze obwód łowiecki nr 117, Koła Łowieckiego ,,Hubert” w Ryczowie obwód łowiecki nr 116 oraz Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Zatorze.

Wójt Gminy Spytkowice, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowego polowania Koła Łowieckiego ,,Kruk” w Zatorze obwód łowiecki nr 117, Koła Łowieckiego ,,Hubert” w Ryczowie obwód łowiecki nr 116 oraz Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Zatorze.

Załącznik – Harmonogramy polowań

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup