Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

bip main

Wójt Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice (powiat wadowicki)podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 10 maja do 31 maja 2018 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata:

 

Umowy najmu: 

obręb Bachowice:

1.      lokal użytkowy o pow. 23,60 m 2 położony w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33

W/w budynek wzniesiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 936/1 i 940 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00077670/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Lokal użytkowy przeznaczony jest pod działalność handlową. Okres najmu – 5 lat.

Stawka najmu lokalu za 1 m2 wynosi 5,90 zł (netto) miesięcznie, termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca.

W czasie trwania umowy wysokość najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek.

 

Umowa użyczenia: 

obręb Spytkowice:

1.       lokal użytkowy o pow. 37,74 m 2 położony w budynku przy ulicy Szkolnej 3,

          Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 37,74 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 129/18, opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00021541/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – czas nieokreślony.

2.      lokal użytkowy o pow. 11,98 m 2 położony w budynku przy ulicy Szkolnej 3,

Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 11,98 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 129/18, opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00021541/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – czas nieokreślony.

3.   budynek Pawilonu Sportowego o pow. 559,73 m wraz z przyległym terenem przy ulicy Zamkowej 52,

Przedmiotem umowy użyczenia są działki o powierzchni 1,8816 ha o numerach ewidencyjnych 547/4, 547/5, 547/6, 547/8, 547/9 opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00095048/0 i 18/2 opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00047270/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach wraz z budynkiem z przeznaczeniem pod działalność sportową. Okres użyczenia – 5 lat.

 

obręb Ryczów:

1.     budynek Pawilonu Sportowego o pow. 272,32 m wraz z przyległym terenem przy ulicy Stadionowej 23,

Przedmiotem umowy użyczenia jest działka o numerze ewidencyjnym 988 o powierzchni 1,5598 ha wraz z budynkiem – przeznaczona pod działalność sportową, opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Okres użyczenia – 5 lat.

2.      lokal użytkowy o pow. 33,30 m 2 położony w budynku przy ulicy Stadionowej 23,

Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 33,30 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 988 opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

3.      lokal użytkowy o pow. 99,09 m 2 położony w budynku przy ulicy Stadionowej 23,

Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 99,09 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 988 opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 21 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup