Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

bip main

Wójt Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice (powiat wadowicki)podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 10 maja do 31 maja 2018 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata:

 

Umowy najmu: 

obręb Bachowice:

1.      lokal użytkowy o pow. 23,60 m 2 położony w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33

W/w budynek wzniesiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 936/1 i 940 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00077670/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Lokal użytkowy przeznaczony jest pod działalność handlową. Okres najmu – 5 lat.

Stawka najmu lokalu za 1 m2 wynosi 5,90 zł (netto) miesięcznie, termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca.

W czasie trwania umowy wysokość najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek.

 

Umowa użyczenia: 

obręb Spytkowice:

1.       lokal użytkowy o pow. 37,74 m 2 położony w budynku przy ulicy Szkolnej 3,

          Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 37,74 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 129/18, opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00021541/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – czas nieokreślony.

2.      lokal użytkowy o pow. 11,98 m 2 położony w budynku przy ulicy Szkolnej 3,

Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 11,98 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 129/18, opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00021541/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – czas nieokreślony.

3.   budynek Pawilonu Sportowego o pow. 559,73 m wraz z przyległym terenem przy ulicy Zamkowej 52,

Przedmiotem umowy użyczenia są działki o powierzchni 1,8816 ha o numerach ewidencyjnych 547/4, 547/5, 547/6, 547/8, 547/9 opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00095048/0 i 18/2 opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00047270/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach wraz z budynkiem z przeznaczeniem pod działalność sportową. Okres użyczenia – 5 lat.

 

obręb Ryczów:

1.     budynek Pawilonu Sportowego o pow. 272,32 m wraz z przyległym terenem przy ulicy Stadionowej 23,

Przedmiotem umowy użyczenia jest działka o numerze ewidencyjnym 988 o powierzchni 1,5598 ha wraz z budynkiem – przeznaczona pod działalność sportową, opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Okres użyczenia – 5 lat.

2.      lokal użytkowy o pow. 33,30 m 2 położony w budynku przy ulicy Stadionowej 23,

Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 33,30 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 988 opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

3.      lokal użytkowy o pow. 99,09 m 2 położony w budynku przy ulicy Stadionowej 23,

Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 99,09 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 988 opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 21 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //