Zaproszenie na spotkanie

Projekt modyfikacja 1

Wójt Gminy Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi związanymi z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej K470249, działki ewidencyjne nr 2652/1, 2652/2, 1241, 1242, 1236, 911/2, 895/35, 2632/1, 990/2, 989/1, ul. Spokojna w miejscowości Ryczów w km 0+000,00 - 0+442,80 i 0+487,80 - 0,665,00."

 

Inspektor Spokojna

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //