Zaproszenie na spotkanie

Projekt modyfikacja 1

Wójt Gminy Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi związanymi z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej K470249, działki ewidencyjne nr 2652/1, 2652/2, 1241, 1242, 1236, 911/2, 895/35, 2632/1, 990/2, 989/1, ul. Spokojna w miejscowości Ryczów w km 0+000,00 - 0+442,80 i 0+487,80 - 0,665,00."

 

Inspektor Spokojna

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //