Wybory do Europarlamentu 2019

pkw 

 

 

Informacja Wójta Gminy Spytkowice o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostepniania

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.

Czytaj więcej...


Powołanie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach, Bachowice ul. Księdza Gołby 1, 34-116 Spytkowice:

Czytaj więcej...


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.

Czytaj więcej...


Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków obwodowych komisji wyborczych, którzy samodzielnie zgłosili swoją kandydaturę się podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na...

Czytaj więcej...
UCHWAŁA NR XXXVII/295/18 RADY GMINY SPYTKOWICE

UCHWAŁA NR XXXVII/295/18RADY GMINY SPYTKOWICEz dnia 28 lutego 2018 r.

Czytaj więcej...


Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego

Czytaj więcej...


Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III z 11 marca 2019 roku

Informuję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup