UCHWAŁA NR XXXVII/295/18 RADY GMINY SPYTKOWICE

ue

UCHWAŁA NR XXXVII/295/18
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 28 lutego 2018 r.


w sprawie: podziału gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Załącznik: Uchwała Rady Gminy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup