Ogłoszenie Wójta Gminy Spytkowice z dnia 2 lipca 2019 roku

herb

Na podstawie art. 162 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),

i n f o r m u j ę, że:

w ramach prowadzonych czynności związanych z wyborem ławników na kadencję 2020 - 2023 w ustawowym terminie (do dnia 30.06.2019) nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydata na ławnika.

        W związku z powyższym zaprzestaje się podejmowania dalszych czynności związanych z wyborem ławników. 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //