Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2019 - zmiana siedziby SKW Lipowa

herb

ZARZĄDZENIE NR 51/2019
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 10 kwietnia 2019 r.


w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Członków Rad Soleckich w Gminie Spytkowice, ogłoszenia kalendarza wyborczego, ustalenia granic obwodów i siedzib Soleckich Komisji Wyborczych

Załącznik: Zarządzenie Nr 51/2019

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup