Zarządzenie Wójta Gminy - powołanie Sołeckich Komisji Wyborczych

herb

ZARZĄDZENIE NR 52/2019
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 17 kwietnia 2019 r.


w sprawie: powołania Sołeckich Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Soleckich w Gminie Spytkowice w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia
2019 roku

Załącznik: Zarządzenie 52/2019

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup