Informacja Wójta Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2019 roku

herb

Na podstawie Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice, ogłoszenia kalendarza wyborczego, ustalenia granic obwodów i siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych, podaję do publicznej wiadomości informację o:


liczbie Sołtysów i Członków Rad Sołeckich
wybieranych w każdym Sołectwie
oraz
siedzibie Gminnej Komisji ds. Wyborów

Nazwa Sołectwa Liczba Sołtysów    Liczba Członków Rad Sołeckich, bez Sołtysa
BACHOWICE 1 6
LIPOWA 1 4
MIEJSCE 1 4
PÓŁWIEŚ 1 4
RYCZÓW 1 8
SPYTKOWICE 1 8

 

Siedziba Gminnej Komisji ds. Wyborów mieści się w Urzędzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. nr 4, I piętro tel. 33 / 8791 820 wew. 155.

   

Wójt

mgr Mariusz Krystian


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //