Informacja Wójta Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2019 roku

herb

Na podstawie Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice, ogłoszenia kalendarza wyborczego, ustalenia granic obwodów i siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych, podaję do publicznej wiadomości informację o:


liczbie Sołtysów i Członków Rad Sołeckich
wybieranych w każdym Sołectwie
oraz
siedzibie Gminnej Komisji ds. Wyborów

Nazwa Sołectwa Liczba Sołtysów    Liczba Członków Rad Sołeckich, bez Sołtysa
BACHOWICE 1 6
LIPOWA 1 4
MIEJSCE 1 4
PÓŁWIEŚ 1 4
RYCZÓW 1 8
SPYTKOWICE 1 8

 

Siedziba Gminnej Komisji ds. Wyborów mieści się w Urzędzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. nr 4, I piętro tel. 33 / 8791 820 wew. 155.

   

Wójt

mgr Mariusz Krystian


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //