Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Spytkowice

herb

ZARZĄDZENIE NR 36/2019
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie: określenia wzorów zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej i wykazu osób popierających listę kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku

Załącznik:

Zarządzenie Nr 36/2019

1) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa+ oświadczenie.doc

2)wykaz osób popierających kandydata na Sołtysa.doc

3) zgłoszenie na członków rady Sołeckiej przez kandydata na Sołtysa + oświadczenie.doc

4) zgłoszenia kandydatów na członków Rady Sołeckiej + oświadczenie.doc

5) wykaz osób popierających kandydatów na członków Rady Sołeckiej.doc

6) wykaz osób popierających kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.doc

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //