Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Spytkowice

herb

ZARZĄDZENIE NR 36/2019
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie: określenia wzorów zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej i wykazu osób popierających listę kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku

Załącznik:

Zarządzenie Nr 36/2019

1) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa+ oświadczenie.doc

2)wykaz osób popierających kandydata na Sołtysa.doc

3) zgłoszenie na członków rady Sołeckiej przez kandydata na Sołtysa + oświadczenie.doc

4) zgłoszenia kandydatów na członków Rady Sołeckiej + oświadczenie.doc

5) wykaz osób popierających kandydatów na członków Rady Sołeckiej.doc

6) wykaz osób popierających kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.doc

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup