Skład Gminnej Komisji ds. Wyborów w Spytkowicach

herb

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

 1

Beata Bryła

 Przewodniczący

 2

 Lucyna Kozak

Zastępca Przewodniczącego

 3

 Joanna Dzidek

 Członek

 4

 Bożena Dańczak

 Członek

 5

 Natalia Krzystek

 Członek

 6

 Agnieszka Jamróz

 Członek

 

Siedziba Gminnej Komisji ds. Wyborów mieści się w Urzędzie  Gminy

Spytkowice,ul. Zamkowa 12, I piętro - pok. nr 4, telefon  33 /8791 155.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji ds. Wyborów
                          (-) Beata Bryła

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //