Skład Gminnej Komisji ds. Wyborów w Spytkowicach

herb

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

 1

Beata Bryła

 Przewodniczący

 2

 Lucyna Kozak

Zastępca Przewodniczącego

 3

 Joanna Dzidek

 Członek

 4

 Bożena Dańczak

 Członek

 5

 Natalia Krzystek

 Członek

 6

 Agnieszka Jamróz

 Członek

 

Siedziba Gminnej Komisji ds. Wyborów mieści się w Urzędzie  Gminy

Spytkowice,ul. Zamkowa 12, I piętro - pok. nr 4, telefon  33 /8791 155.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji ds. Wyborów
                          (-) Beata Bryła

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //