Uroczysty Jubileusz pani Anny Bialik

5

3 kwietnia br Pani Anna Bialik ze Spytkowic obchodziła swoje 100 urodziny.

Najlepsze życzenia dalszych długich la w zdrowiu oraz Błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności na kolejne lata złożyli jubilatce Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Haliną Pióro wręczając kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek. Do życzeń dołączyli się druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach z uwagi na fakt, ze zmarły mąż Pani Anny Bialik był ich długoletnim Prezesem. Wójt odczytał i przekazał również listy gratulacyjne podpisane przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika. Życzenia złożyli także przedstaiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W tej wzruszającej, wypełnionej szeregiem interesujących wspomnień uroczystości, Jubilatce towarzyszyła rodzina. Pani Anna Bialik wychowała 4 dzieci, doczekała się 9 wnuków i 10 prawnuków.

Z okazji pięknego Jubileuszu życzymy Pani Annie wszystkiego co najlepsze oraz oczywiście 200 lat !!!

 

 [g=100-lat-Anny-Bialik]

NA SKRÓTY


Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.