Flaga Państwowa RP na Jubileusz Stulecia Odzyskania Niepodległości

flaga

1 listopada 1918 roku to niezwykle ważna data w historii naszego Narodu. To właśnie wtedy, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała Niepodległość. O wyjątkowości tego wydarzenia z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać. Działania naszych Przodków, którzy podjęli trudną walkę o wolność i odrodzenie Narodu, były wyrazem niebywałego patriotyzmu i odwagi. Dziś, w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania Niepodległości, w sposób szczególny powinniśmy upamiętniać to historyczne wydarzenie.

W obchody tego wielkiego święta czynnie włączył się samorząd Gminy Spytkowice. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 28 lutego 2018 roku w sprawie uczczenia Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Wójt Gminy Mariusz Krystian podjął decyzję o przekazaniu Mieszkańcom Gminy jednego z najważniejszych symboli narodowych - biało-czerwonej flagi. Intencją takiego działania jest oflagowanie wszystkich zamieszkanych budynków dla wyrażenia jedności i podkreślenia lokalnego patriotyzmu, zarówno w pierwszych dniach maja, jak i przy okazji innych świąt państwowych.

Niech nasza Gmina łączy się w biało-czerwonych barwach!

[g=Flaga]

NA SKRÓTY


Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.