V Ogólnopolski Plener Malarski w Lipowej

1

11 czerwca br. w Lipowej rozpoczął się V Ogólnopolski Plener Malarski pod hasłem „Wolna ukochana Ojczyzna – 100 lat odzyskania Niepodległości”. Jego głównym celem jest czynne włączenie się artystów zrzeszonych w Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w obchody 100. rocznicy jednego z najważniejszych dla losów kraju wydarzeń poprzez wykonanie kilkudziesięciu prac malarskich, a także integracja przybyłych twórców z lokalną społecznością.

RSTK „Grupa na Zamku” to grupa pasjonatów wspierających i upowszechniających działania służące rozwojowi twórczości. Swoją siedzibę ma w Oświęcimiu, ale współpracuje ze środowiskami artystów z całego kraju. Grupa organizuje plenery, przeglądy i wystawy oraz wydaje tomiki poetyckie i foldery promocyjne. Ponadto organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, a także wszelkiego rodzaju konkursy.

W plenerze w różnym stopniu zaangażowania biorą udział artyści z całej Polski m.in. z Oświęcimia, Wrocławia, Rzeszowa, czy nawet Białegostoku. 

[g=plener-2018]

NA SKRÓTY


Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.