Ogłoszenie Referatu Gospodarki Komunalnej

herb

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wydanym przez Ministra Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii od dnia 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. wprowadzony został zakaz w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych dla więcej niż 5 uczestników, nie licząc osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy, w przypadku pogrzebu.

W związku z tym przypominamy, że osoby organizujące Pochówek muszą bezwzględnie dostosować się do zakazu. 

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

Adam Latko

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //