Kontakt

 

URZĄD GMINY SPYTKOWICE

34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12
Tel.: 33 879 18 76
33 879 18 20
33 879 15 45
Fax: 33 879 15 60
E-mail: gmina@spytkowice.net.pl

konto Urzędu Gminy Spytkowice:
91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

 

 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup