Lipowa 

 

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Lipowa

Gierek Stefan
34- 116 Spytkowice
Lipowa, ul. Nadwiślańska 34
33 8729-865
604 834 402

 

lipowa


RADA SOŁECKA WSI LIPOWA

1) CHACHUŁA Czesław Andrzej
2) KRYSTIAN Leszek
3) SOWA Izabela 
 

 

 

STATUT SOŁECTWA LIPOWA

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup