Przedszkola

 

szkola bachowice

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach 
Przedszkole w Bachowicach

ul. Księdza Gołby 1 
Dyrektor - Małgorzata Balonek 
Tel. 033/ 8791-892

szk spytkowice

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach 
Przedszkole w Spytkowicach

ul. Szkolna 14
Dyrektor - Maria Mróz 
Tel. 033/8791-814
szkola ryczow

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie 
Przedszkole w Ryczowie

ul. Szkolna 18 
Dyrektor - Dorota Fryc-Piętak
Tel. 033/8790-068

 

 

NA SKRÓTY


Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.