OSP RYCZÓWul.Szkolna 7
34-115 Ryczów
osp

Zarząd

Prezes - Ryba Marian,
Wiceprezes - Naczelnik- Bogdan Suślik,
Wiceprezes - Jędra Rafał, 
Za-ca Naczelnika - Kubarek Jan,
Sekretarz - Suślik Łukasz,
Skarbnik - Gańko Zygmunt,
Gospodarz - Suślik Anna,
Członek Zarządu - Kubarek Maksymilian,
Członek Zarządu - Maślona Piotr.

NA SKRÓTY


Informacja o ilości radnych Informacja o głosowaniu Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.